Kategorie
Film Edukacyjny Film instruktażowy Film szkoleniowy

Film szkoleniowy BHP

Szkolenie BHP – jak film szkoleniowy może poprawić bezpieczeństwo w firmie?

Film szkoleniowy BHP – czym jest i dlaczego jest ważny?

Film szkoleniowy BHP jest narzędziem, które pozwala przekazywać informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób przystępny i atrakcyjny wizualnie. Dzięki filmom szkoleniowym można efektywnie przekazywać procedury, zasady i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i życia pracowników. W ten sposób można zwiększyć zainteresowanie odwiedzających Twoją stronę, ponieważ filmy szkoleniowe są łatwiejsze do przyswojenia niż tradycyjne teksty czy prezentacje. Dodatkowo, filmy szkoleniowe BHP są ważne, ponieważ pomagają zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz minimalizować ryzyko wypadków i urazów. Dlatego warto inwestować w tę formę szkolenia, aby skutecznie edukować pracowników i podnosić świadomość w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Zalety korzystania z filmu szkoleniowego BHP

Główne aspekty filmu szkoleniowego BHP

1. Bezpieczne korzystanie z narzędzi i maszyn

Film szkoleniowy BHP może skupić się na bezpiecznym korzystaniu z narzędzi i maszyn w miejscu pracy. Przekazuje ważne informacje dotyczące obsługi sprzętu i zasad bezpieczeństwa, które mogą minimalizować ryzyko wypadków i obrażeń. Filmy szkoleniowe mogą również przedstawiać przykłady prawidłowego postępowania w różnych sytuacjach, co umożliwia pracownikom lepsze zrozumienie i zapamiętanie procedur. Dodatkowo, wizualny charakter filmów pozwala na bardziej realistyczne odwzorowanie sytuacji, co zwiększa ich skuteczność jako narzędzia szkoleniowego. Pracownicy uczą się wtedy przez obserwację i mogą łatwiej zidentyfikować potencjalne zagrożenia w swoim otoczeniu pracy.

2. Unikanie wypadków i minimalizowanie ryzyka

Film szkoleniowy BHP może pomóc w unikaniu wypadków i minimalizowaniu ryzyka w miejscu pracy. Przedstawia on różne scenariusze i sytuacje, w których pracownicy muszą być ostrożni i przestrzegać określonych procedur. Poprzez przedstawienie konkretnych przykładów, filmy szkoleniowe mogą pomóc pracownikom zrozumieć, jakie czynności mogą prowadzić do wypadków i jak ich uniknąć.

3. Zapobieganie kontuzjom i urazom

Film BHP może również skierować uwagę na zapobieganie kontuzjom i urazom w miejscu pracy. Pracownicy mogą nauczyć się odpowiednich technik podnoszenia ciężarów, ergonomii pracy, a także korzystania z odpowiednich środków ochrony osobistej. Przedstawienie tych informacji w formie wizualnej może pomóc pracownikom lepiej zrozumieć, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wykonywania różnych zadań.

4. Zabezpieczanie miejsc pracy i zapewnienie higieny

Film szkoleniowy BHP może również skupić się na zabezpieczaniu miejsc pracy i zapewnieniu odpowiedniej higieny. Może to obejmować pokazywanie, jak prawidłowo przechowywać materiały niebezpieczne, utrzymywać porządek na terenie zakładu, a także dbać o czystość i higienę w miejscach wspólnych. Pracownicy mogą nauczyć się ważnych zasad, które pomogą utrzymać bezpieczne i higieniczne środowisko pracy.

5. Świadomość przepisów BHP i odpowiedzialność pracodawcy

Film szkoleniowy BHP może edukować pracowników na temat przepisów BHP i ich roli w zapewnianiu bezpiecznego miejsca pracy. Pracownicy mogą dowiedzieć się o swoich prawach i obowiązkach, jak również o odpowiedzialności pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Dzięki filmom szkoleniowym pracownicy mogą lepiej zrozumieć, jakie działania są wymagane, aby przestrzegać przepisów BHP i wspólnie dbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Przystępność treści w filmie szkoleniowym BHP

1. Język prosty i zrozumiały dla każdego pracownika

W filmie szkoleniowym BHP ważne jest, aby treść była zrozumiała dla każdego pracownika. Należy używać prostego języka, który nie będzie sprawiał trudności w zrozumieniu nawet dla osób bez specjalistycznej wiedzy. Pracownicy powinni mieć łatwy dostęp do informacji i być w stanie zrozumieć wszystkie zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny w pracy.

2. Wykorzystanie wizualizacji i demonstracji

Film szkoleniowy BHP powinien zawierać również elementy wizualne, takie jak grafiki, animacje, zdjęcia lub filmy przedstawiające konkretne sytuacje i procedury. Wizualizacje mogą pomóc pracownikom w lepszym zrozumieniu i zapamiętaniu informacji, a także w pokazaniu, jak właściwie stosować zasady bezpieczeństwa w praktyce.

3. Krótkie i skoncentrowane sekcje

Film szkoleniowy BHP powinien być podzielony na krótkie sekcje, które koncentrują się na konkretnych tematach. Długie i zbyt rozbudowane filmy mogą być męczące i trudne do przyswojenia. Krótsze sekcje zwiększają szanse na skupienie uwagi pracowników i zrozumienie prezentowanego materiału.

4. Przykłady z życia codziennego

Ważne jest, aby film szkoleniowy BHP zawierał przykłady z życia codziennego, które są relatywne dla pracowników. Przykłady pokazujące sytuacje, które mogą się zdarzyć w ich codziennej pracy, pomagają w lepszym zrozumieniu zasad bezpieczeństwa i zwiększają świadomość ryzyka oraz sposobów unikania wypadków.

5. Powtarzanie kluczowych punktów

Film szkoleniowy BHP powinien regularnie powtarzać kluczowe punkty i najważniejsze zasady. Powtarzanie informacji pomaga w utrwaleniu wiedzy i zapamiętaniu najistotniejszych aspektów bezpieczeństwa i higieny w pracy.

Jak film szkoleniowy BHP może przyciągnąć więcej odwiedzających na Twoją stronę?

1. Optymalizacja filmu pod kątem wyszukiwarek internetowych

Ważne jest, aby film szkoleniowy BHP był zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek internetowych. Dzięki odpowiednio dobranym słowom kluczowym i metatagom, film będzie bardziej widoczny w wynikach wyszukiwania, co przyciągnie większą liczbę odwiedzających na Twoją stronę.

2. Promocja filmu na mediach społecznościowych

Wykorzystaj mediach społecznościowe do promocji filmu szkoleniowego BHP. Udostępniaj go na różnych platformach, takich jak Facebook, Twitter czy LinkedIn, aby dotrzeć do większej grupy odbiorców i zwiększyć liczbę odwiedzających na Twoją stronę.

3. Udział w branżowych wydarzeniach i konferencjach

Ważnym sposobem na przyciągnięcie większej liczby odwiedzających jest udział w branżowych wydarzeniach i konferencjach. Podczas tych spotkań możesz zaprezentować swój film szkoleniowy BHP i podzielić się swoją wiedzą z innymi specjalistami, co przyciągnie uwagę potencjalnych odwiedzających i skieruje ich na Twoją stronę.

4. Współpraca z innymi firmami i branżowymi influencerami

Nawiąż współpracę z innymi firmami działającymi w branży oraz z branżowymi influencerami. Poproś ich o promowanie Twojego filmu szkoleniowego BHP na swoich stronach internetowych lub w swoich materiałach marketingowych. Taka współpraca może przyczynić się do zwiększenia świadomości Twojego filmu i przyciągnięcia większej liczby odwiedzających na Twoją stronę.

5. Stałe aktualizowanie i dodawanie nowej treści

Aby przyciągać więcej odwiedzających, regularnie aktualizuj i dodawaj nową treść związana z tematyką filmu szkoleniowego BHP. To zachęci dotychczasowych odwiedzających do powrotu na Twoją stronę oraz przyciągnie nowych użytkowników, którzy będą ciekawi nowych treści i informacji na temat bezpieczeństwa i higieny w pracy.

Kategorie
Film Edukacyjny Film instruktażowy Film sprzedażowy Film szkoleniowy

Film szkoleniowy – Abplanalp

Film szkoleniowy przygotowany dla firmy Abplanalp dotyczył serwisu obrabiarki CNC Haas ST-30Y. Na początku filmu przedstawiono podstawowe zasady działania obrabiarki CNC. Opisaliśmy, jak działa sterownik numeryczny, jakich narzędzi tnących używa się do obróbki materiałów i jakie są zasady pracy na obrabiarkach CNC.

Następnie film skupił się na diagnostyce i rozwiązywaniu problemów z obrabiarką. Przedstawiliśmy najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas pracy z obrabiarką, takie jak problemy z wrzecionem, narzędziami tnącymi czy zasilaniem. Pokazano również, jak diagnozować i rozwiązywać te problemy.

W kolejnej części filmu przedstawiono czyszczenie i konserwację maszyny, co jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania obrabiarki CNC. Opisaliśmy, jak dokładnie przeprowadzać czyszczenie obrabiarki, jakich produkty do czyszczenia trzeba używać i jakie części maszyny wymagają szczególnej uwagi.

Wymiania części i narzędzi

Kolejnym tematem poruszanym w filmie była wymiana zużytych części i narzędzi. Przedstawiliśmy najważniejsze elementy obrabiarki, które wymagają wymiany lub przeglądu, a także jak dokładnie przeprowadzać takie czynności.

Następnie pokazano, jak dokładnie ustawić i skalibrować obrabiarkę CNC, aby była ona w pełni funkcjonalna i działała zgodnie z oczekiwaniami.

Haas ST-30Y to obrabiarka CNC (Computer Numerical Control) firmy Haas Automation.
Jest to urządzenie umożliwiające obróbkę skrawaniem różnego rodzaju materiałów. Jest to maszyna tokarska, która pozwala na wykonywanie precyzyjnych obróbek na przedmiotach o różnych kształtach.

Haas ST-30Y posiada dużą ilość osi, co umożliwia jej pracę w trzech płaszczyznach. Dodatkowo maszyna jest wyposażona w wrzeciono Y, co umożliwia wykonywanie precyzyjnych obróbek wzdłuż osi Y. Urządzenie jest również wyposażone w narzędzia tnące, które umożliwiają obróbkę przedmiotów w różnych kierunkach i na różnych głębokościach.
film szkoleniowy

Programowanie

Haas ST-30Y jest sterowana przez komputer, który kontroluje ruchy wrzeciona i narzędzi tnących. Możliwe jest programowanie maszyny w sposób manualny lub za pomocą oprogramowania CAM (Computer-Aided Manufacturing). Programowanie pozwala na wykonanie precyzyjnych obróbek, a także umożliwia powtarzalność i dokładność wykonania.

Haas ST-30Y jest maszyną wysokiej jakości, która umożliwia wykonywanie precyzyjnych obróbek w różnych branżach, takich jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny, medyczny czy energetyczny.

Oprócz w/w tematów, w filmie szkoleniowym dotyczącym serwisu maszyny Haas ST-30Y, zaprezentowaliśmy zostały także inne zagadnienia, takie jak:

– Wymiana płynów roboczych: film szkoleniowy przedstawiał krok po kroku, jak dokładnie wymieniać płyny robocze w obrabiarkach CNC. Omówiono różne rodzaje płynów roboczych, takie jak chłodziwa i smary. Przedstawiono także, jakie czynności należy wykonać przed i po wymianie płynów roboczych.

– Procedura uruchamiania i wyłączania maszyny: Nasz film szkoleniowy omawia, jak dokładnie uruchamiać i wyłączać obrabiarkę CNC, aby uniknąć uszkodzeń maszyny lub narzędzi tnących. Przedstawiono również, jakie czynności należy wykonywać przed i po pracy na obrabiarkach CNC.

– Obsługa narzędzi i akcesoriów: W filmie przedstawiliśmy różne narzędzia i akcesoria, które można wykorzystać podczas pracy na obrabiarkach CNC, takie jak klucze do wymiany narzędzi tnących, chwytaki i uchwyty do materiałów, a także różne rodzaje narzędzi tnących. Omówiono, jak dokładnie korzystać z tych narzędzi i akcesoriów, aby uniknąć uszkodzeń maszyny lub narzędzi tnących.

– Bezpieczeństwo pracy: W filmie szczególny nacisk położono na zagadnienie bezpieczeństwa pracy z obrabiarkami CNC. Przedstawiono, jakie zagrożenia mogą wystąpić podczas pracy na obrabiarkach CNC. Dodatkowo omówiono, jakie środki ostrożności należy stosować, aby uniknąć wypadków i urazów.

– Programowanie obrabiarki CNC: W filmie szkoleniowym przedstawiliśmy podstawy programowania obrabiarki CNC, takie jak tworzenie modeli 3D, generowanie kodu G, a także przedstawiono, jakie narzędzia i oprogramowanie można wykorzystać podczas programowania obrabiarek CNC.

– Przykłady zastosowań obrabiarki CNC: Film szkoleniowy przedstawia różne przykłady zastosowań obrabiarek CNC w różnych branżach. Są to przemysł lotniczy, motoryzacyjny, medyczny czy energetyczny. Pokazano, jakie obróbki można wykonać na obrabiarkach CNC i jakie korzyści płyną z ich zastosowania.
film szkoleniowy

Kategorie
Film korporacyjny Film referencyjny Film szkoleniowy Produkcja filmów Produkcja filmowa

Film korporacyjny – AdMedia

Film korporacyjny może promować konkretny produkt lub usługę świadczoną przez firmę, gdyż poprzez prezentację części, zostaje wtedy zaprezentowana całość. Narzędzie marketingowe jakim jest film oferuje szerokie spektrum możliwości stworzenia skutecznego przekazu. Krótka forma, czytelny pomysł, odpowiednia dramaturgia którą wspieramy przez muzykę i montaż są atrakcyjne dla widza. Widz ten może stać się potencjalnym klientem firmy.

Studio filmowe Simple Frame wyprodukowało film promocyjny dla grupy AdMedia, która powstała w 2005 r. Firma od początku wzięła sobie za cel świadczenie kompleksowych usług promocyjnych. W jej skład wchodzą trzy spółki wzajemnie uzupełniające swoją działalność w zakresie kreacji, produkcji oraz technologii. Jedną z nich jest Agencja INB Digital odpowiedzialna za wsparcie technologiczne. Jej wiodącym produktem jest oprogramowanie Inbound Cloud.

Produkt zaprezentowaliśmy w formie jaką jest film promocyjny, film korporacyjny, który stworzyliśmy w Simple Frame. Główną linię narracyjną oparliśmy na próbie uświadomienia widza, że dobry marketing opiera się o sugestywne opowieści, które można implementować do kanałów komunikacji z klientami. Twórcy wspomnianych opowieści czerpią inspiracje z aktualnych trendów, potrzeb, rozpalających wyobraźnię i umysł historii, wiadomości ze świata.

Materiał swoją formą wzmacnia założone przesłanie i podkreśla zalety produktu, ponieważ każde ujęcie podkreśla opis lektora. Z uwagi że treść jest przekazana w czytelny sposób, dzięki prezentacji produktu którą stworzyliśmy w Simple Frame.

Kategorie
Film szkoleniowy

Film szkoleniowy

Najlepszą współczesną formą przekazu informacji i szkoleń jest film szkoleniowy. Wynika to z tego, że Dużo więcej można przekazać obrazem i w ciekawy sposób. Przekaz filmów szkoleniowych oraz edukacyjnych biegnie dwoma kanałami. Oba wzajemnie się uzupełniają. Z jednej strony obraz prezentuje treść informacyjną, uczy, udziela instrukcji. Natomiast z  drugiej prezentuje on produkt, usługę, firmę czy miejsce tak, by zainteresował widza. Wynika z tego, że pełni zatem funkcje promocyjne.

Jest to skuteczna forma reklamy. Widz, który ją ogląda zdobywa nowe umiejętności oraz wiadomości. Przekaz promocyjny jest zatem podany w subtelny sposób, nie wprost. Film możemy wykonać za pomocą rożnych technik animacji 2d, 3d czy sekwencji ujęć. Możemy go również uzupełnić o opis lektora lub o napisy, które wmontujemy w obraz lub przekaże je np. pracownik firmy. Obraz, przez swoją sugestywność jest skutecznym narzędziem do przekazywania informacji. Przede wszystkim jest również naturalnym medium zdobywania informacji o świecie.

Film szkoleniowy jest dedykowany pracownikom firmy lub podmiotom zewnętrznym. Jego ogromna zaleta tkwi w możliwości rozsyłania go różnymi kanałami, za pośrednictwem telewizji, mediów społecznościowych, strony internetowej, na wewnętrznych zebraniach firmowych.

Przed przystąpieniem do produkcji filmu szkoleniowego musimy określić komu jest dedykowany oraz jakie cele informacyjne oraz promocyjne musi nieść. Dom produkcyjny Simple Frame doradza wybór odpowiednich technik oraz wykonuje wszystkie etapy tworzenia filmów szkoleniowych i edukacyjnych, od wymyślenia scenariusza po ostatnią korekcję barwną.

Do każdego projektu podchodzimy bardzo indywidualnie. Film szkoleniowy traktujemy jako szczególny przypadek. Trzeba nie tylko stworzyć materiał, który konkretnie i jasno przekaże informacje. Przede wszystkim filmy szkoleniowe mają być łatwe w odbiorze, zawierać wszystkie informacje. Przy tym wszystkim jeszcze być ciekawe i trakcyjne wizualnie. W Simple Frame wszystko to ze sobą łączymy i powstają bardzo cenione dzieła.

Kategorie
Film Edukacyjny Film szkoleniowy Film wizerunkowy

Film instruktażowy – Lotnisko Chopina

Film instruktażowy o Lotnisku Chopina. Film stanowi zbiór informacji o lotnisku, kluczowych w codziennej obsłudze ruchu pasażerskiego dla jego pracowników i personelu. Jednocześnie jest filmem wizerunkowym, ponieważ przedstawia lotnisko jako sprawnie działające przedsiębiorstwo, co zwiększa zaufanie pasażerów i zadowolonych klientów.

Filmy instruktażowe są bardzo ważne dla przedsiębiorstw. Pomagają one w szybszym i skuteczniejszym przekazywaniu ważnych informacji, a także budują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego Simple Frame oprócz produkcji filmów reklamowych i wizerunkowych, oferuje również usługi produkcji filmów instruktażowych, tak aby ich klienci mogli jeszcze efektywniej komunikować się z odbiorcami.

Warszawskie studio produkcyjne Simple Frame zajmuje się produkcją różnorodnych filmów reklamowych, wizerunkowych, a także korporacyjnych. Tworzymy skuteczne marketingowo i reklamowo filmy, spoty i animacje. Do naszych dzieł należą także jasne i przejrzystych filmy instruktażowe i materiały szkoleniowe. Przede wszystkim uatrakcyjnia procesy technologiczne i pokazuje je w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla odbiorców.

Kategorie
Film szkoleniowy

Film szkoleniowy Portos

Firma Portos – wielkopolski producent rolet zewnętrznych – została założona w 1990 r. przez Renatę i Tomasza Szukalskich. Lata pracy, zdobywania doświadczenia oraz poszukiwania nowych dróg rozwoju sprawiły, że dziś Portos jest wiodącym przedsiębiorstwem w swojej branży. Rolety tworzone są według najlepszych wzorów przy użyciu nowoczesnych maszyn. Co więcej, materiały, z których się składają są przyjazne środowisku.

Aby móc w pełni korzystać z zalet jakie płyną z zainstalowania rolety, konieczne jest jej poprawne zamontowanie. W tym celu w studio Simple Frame powstała animacja 3d, która pełni funkcję filmu instruktażowego. Profesjonalnie wykonana animacja nie tylko ułatwia montaż użytkownikom rolet, ale jest też dobrym narzędziem promocyjnym.

Trójwymiarowy, ruchomy obraz jest jednym z lepszych sposobów na prezentację nawet zawiłych kwestii technicznych. Podążanie za obrazowymi wskazówkami jest znacznie łatwiejsze, szybsze i efektywniejsze niż wczytywanie się w instrukcję. Od razu też można poznać działanie rolet.

Dom produkcyjny Simple Frame tworzy filmy korporacyjne, promocyjne, instruktażowe czy produktowe także w technice animacji 2d. Nasi fachowcy pracują na najlepszych programach graficznych przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Jednak, co jest najistotniejsze, nieustannie rozwijają swoje umiejętności oraz szukają nowych ciekawych rozwiązań, by każdy film, który wyjdzie spod ich ręki był niepowtarzalny.

Kategorie
Film szkoleniowy

Film szkoleniowy Grena

Film szkoleniowy dla producenta sprzętu medycznego – Grena. Biorąc pod uwagę specyfikę branży medycznej, wszystkie produkty używane przy ratowaniu życia oraz poprawy stanu zdrowia muszą być wykonane z najwyższej jakości materiałów, spełniać wszystkie normy bezpieczeństwa oraz być łatwe w użyciu. Medycyna jest dziedziną wiedzy bardzo szybko się rozwijającą, dlatego konieczne jest, aby sprzęt medyczny odpowiadał na nowe możliwości leczenia.

Materiał prezentuje retraktor – hak chirurgiczny służący do odsuwania od siebie powłok anatomicznych – w postaci elastycznego pierścienia. Retraktor od Greny znajduje swoje zastosowanie zarówno przy operacjach jamy brzusznej jak i klatki piersiowej. Pierścień chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów oraz komórek rakowych w przypadku resekcji guza, zapewnia lepszą widoczność operowanego miejsca.

Animacja 3d przygotowana przez dom produkcyjny Simple Frame pokazuje wszystkie zalety produktu, przedstawiając jego działanie. Pełni również funkcję instruktażową, dokładnie pokazując sposób zakładania oraz wyjmowania retraktora. Film wyposaża również odbiorce w informację dotyczącą patogenów powodujących infekcje pooperacyjne, którym przeciwdziałać ma pierścień Grena oraz listę operacji oraz zabiegów, w których produkt dobrze się sprawdza.

Studio Simple Frame specjalizuje się w tworzeniu filmów korporacyjnych, szkoleniowych oraz produktowych dla marek rożnych branży. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że tworzymy skuteczne narzędzia promocyjne i edukacyjne. Naszą cechą rozpoznawczą jest dbałość o każdy element obrazu oraz dźwięku, by film w pełni realizował powierzone mu cele.

Kategorie
Film szkoleniowy

Lokum Deweloper

Film korporacyjny może przybrać formę animacji 2d o charakterze edukacyjnym. Tak jest w przypadku obrazu stworzonego przez studio filmowe Simple Frame dla Lokum Deweloper. Firma jest jednym z trzech największych wrocławskich deweloperów. Oferuje mieszkania o podwyższonym standardzie oraz lokale handlowo – usługowe.

Prezentowany obraz z jednej strony pełni funkcje szkoleniowe. Informuje o zasadach poruszania się pod budowie. Z drugiej, jest rodzajem bardzo subtelnej reklamy. Potencjalny klient oglądając animacje przygotowaną w atrakcyjnej formie, nie odnosi wrażenia, że jest do czegoś nakłaniany. Co więcej, zdobywa nową wiedzę, dzięki czemu nie ma poczucia straconego czasu.

Animacja 2d dobrze nadaje się do tego typu zabiegów marketingowych. Prosta kreska, jaskrawe kolory, przyjemna dla ucha muzyka podkreślają troskę dewelopera o swoich klientów. Przekaz jest klarowny i jednoznaczny. W ciągu zaledwie 40 sekund obraz oraz lektor w języku polskim przedstawiają najważniejsze zasady zachowania bezpieczeństwa.

Materiał przygotowany dla firmy deweloperskiej to video explainer. Dom produkcyjny Simple Frame specjalizuje się w tworzeniu filmów tego typu również przy użyciu technika animacji 3d. Video explainer to skuteczne narzędzie marketingowe. Działa na podświadomość widza oraz może być dystrybuowane za pomocą wielu kanałów. Jego treść można łatwo dostosować zarówno do potencjalnych klientów jak i pracowników firmy. To wszystko sprawia, że efektywnie wspiera pozytywny wizerunek firmy.

Kategorie
Film Edukacyjny Film szkoleniowy Prezentacja biznesowa Reklama internetowa

LOT

Studio filmowe Simple Frame wyprodukowało film szkoleniowy dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służb Lotniskowych działającego na największym porcie lotniczym w Polsce – lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Lotnisko, położone w dzielnicy Włochy, zostało otwarte w 1934 r. przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Dziś jest główną bazą Polskich Linii Lotniczych LOT.

Ośrodek został powołany, by przeprowadzać szkolenia służb lotniskowych naziemnego zabezpieczenia lotów pod względem logistycznym. Film szkoleniowy stworzony prze studio filmowe Simple Frame spełnia kilka funkcji jednocześnie. Informuje, gdzie lotnisko jest położone, ile liczy jego powierzchnia, przedstawia jego historię. Najważniejszym punktem filmu jest prezentacja kilku zasad poruszania się po lotnisku. Ten rodzaj obrazu pełni zatem równocześnie funkcje informacyjne i promocyjne.

Materiał jest oparty na dynamicznych ujęciach lotniska, jego pracowników i startujących maszyn. Najważniejsze informacje przekazuje specjalista do spraw szkoleń, co uwiarygodnia przekaz i wzbudza zaufanie widzów. Natomiast lektor przybliża zasady poruszania się po płycie lotniska. Długą historię portu lotniczego pokazują archiwalne zdjęcia z dwudziestolecia międzywojennego.

Studio filmowe Simple Frame tworzy filmy korporacyjne, promocyjne i szkoleniowe. Zespół profesjonalistów potrafi dobrze dobrać odpowiednią formę do treści, podpowiada niebanalne rozwiązania, radzi, na co położyć nacisk w opowiadanej historii. Zaplecze techniczne Simple Frame umożliwia wykonanie wysokiej jakości ujęć, sprawne zmontowanie obrazu, idealne podłożenie muzyki.