Kategorie
Billboard Telewizyjny Kampania społeczna

Kampania społeczna

Kampania społeczna to zbiór zaplanowanych, dobrze zorganizowanych działań publicznych, zamierzonych na określony czas i skierowanych do konkretnej grupy docelowej. Dzięki temu w konsekwencji mamy zwiększyć świadomość ludzi na temat określonego problemu. Zwrócić uwagę na istniejący lub pojawiający się problem, często bagatelizowany, zamiatany pod dywan.

Największym osiągnięciem i nadzieją każdej kampanii społecznej jest zmiana postrzegania i myślenia o danym problemie społecznym. Przede wszystkim jednak faktyczna zmiana postawy wobec tego problemu, próba jego rozwiązania. Najczęściej podczas planowania i tworzenia kampanii używa się technik i narzędzi reklamowych. Oczywiście nie powinniśmy mylić ani używać zamiennie pojęć: reklama/kampania społeczna i reklama/kampania komercyjna.

 

  • Reklama / kampania komercyjna.
    Ma bardzo płytki pożądany poziom zmian. Zazwyczaj jest to zmiana zachowań, którą producent chce wywrzeć na konsumentach, np. zmiana marki samochodu czy zmiana marki ulubionej szynki. Charakter przekazu reklamowego jest przyjemny. Produkt wręcz musi kojarzyć z z przyjemnością i miłymi odczuciami. Reklama komercyjna pokazuje, że korzyści, z kupna reklamowanego produktu czy usługi osiągamy od razu, kupujesz i masz! Reklama ma na celu przede wszystkim zyskanie sympatii i zaufania jak największej liczby Klientów. A co za tym idzie- zwiększenie sprzedaży. Budżety, zazwyczaj wysokie, pozwalają na kampanie reklamowe z rozmachem. W końcu budżet jest traktowany jako inwestycja, która zwróci się wraz ze wzrostem sprzedaży reklamowanych rzeczy.

 

  • Reklama / kampania społeczna. 
    W przeciwieństwie do reklamy komercyjnej, przekaz i zakładany poziom zmian po kampanii społecznej jest bardzo głęboki. Reklama społeczna przede wszystkim zorientowana i skupiona jest na rezygnacji lub zianie pewnych zachowań na rzecz innych, wrażliwości społecznej. Kampania często ma wstrząsający, nieprzyjemny, wręcz awersyjny charakter. Sama tematyka jest zazwyczaj ciężka, trudna. Porusza rzeczy, o których ludzie nie chcą mówić, myśleć, które wolą wypierać (np. przemoc w rodzinie). Korzyści z kampanii społecznych są raczej odwleczone w czasie, są perspektywą przyszłości (np. jeśli przestaniesz pić z biegiem czasu cofną się zmiany na wątrobie). Twórcy kampanii to aktywiści, wrażliwi i reagujący, chcący zmian społecznych, chcą pomóc innym. Jeśli jednak chodzi o budżet na pojedyncze reklamy czy całe kampanie społeczne, jest on znacznie niższy niż na działania komercyjne. Często są to działania non-profit.

 

Jak powstaje kampania społeczna.

 

 1. Badanie

Twórcy kampanii powinni szczegółowo omówić i zaplanować kampanię. Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań odnośnie tematu kampanii. Czy warto ją przeprowadzać? Po co? Czy temat jest trafny? Jakie rezultaty chcemy osiągnąć poprzez kampanię?

2. Przygotowanie

Na tym etapie bardzo ważne jest konkretne określenie ostatecznych celów kampanii. Przede wszystkim również trzeba ustalić odbiorców, czyli do kogo ją kierujemy. To bardzo ważne bo na podstawie tej wytycznej dobierzemy środki stylistyczne, techniczne czy słownictwo. W tej fazie pracy powinno powstać również hasło kampanii i szczegółowe zaplanowanie konkretnych działań.

3. Tworzenie

Właśnie teraz jest czas na napisanie odpowiedniego scenariusza, organizację planu zdjęciowego, lokacji, aktorów lub osób które mają występować. Po ustaleniu wszystkich rzeczy organizacyjnych czas na produkcję filmu społecznego lub serii filmów. Później postprodukcja, montaż obrazu i dźwięku.

4. Emisja

Gotowy do film można wdrożyć do kanałów eksploatacyjnych: telewizji, strony internetowej, na media społecznościowe, billboardy LED. Niekiedy równolegle z filmem powstają również inne materiały promujące kampanię społeczną- ulotki, hasła na ulicach, zapowiedzi w radiu.

 

 

W studiu Simple Frame stworzyliśmy kilka filmów do kampanii społecznych. Każda z nich zwracała uwagę ludzi na inny problem społeczny, zmusza do myślenia, podjęcia pewnych refleksji. Największym wyzwaniem w takich produkcjach jest silne pokazanie konkretnych emocji. Wymowny, nie pozostawiający wątpliwości obraz, przekaz. Często są to silne, nieprzyjemne emocje. Jednak właśnie jest to zamierzone i celowe posunięcie. Poprzez powiem wstrząs emocjonalny, pokazanie skrajnie złych sytuacji chcemy zwrócić uwagę ludzi. Projekty społeczne pokazują i dają prawdziwie odczuć, a nie teoretyzują o problemie. To filmy silnie oddziałowujące. I właśnie takie jest ich założenie.

Bo zupa była za słona.

Do tej pory powstało wiele polskich kampanii, które wywarły ogromne wrażenie na społeczeństwie i wobec których nie można było przejść obojętnie.
Najbardziej znana to zdecydowanie kampania o bardzo trudnym ale niestety nierzadkim zjawisku przemocy domowej. Hasło przewodnie kampanii od początku chwyciło i wrosło do potocznego sloganu. Choć produkcja miała miejsce w 1997 roku, do dzisiaj każdy z nas kojarzy ten projekt.

  • Nazwa kampanii: “Powstrzymać przemoc domową”
  • 1997 rok produkcji
  • Nadawca kampanii to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  • Hasło kampanii: “Bo zupa była za słona”